יצירות של צי פרסום

סרטי תדמית

סרטונים שנועדו ליצור היכרות מהירה עם העסק
להעביר את הערכים שלו וליצור אמון וסמכות מול הלקוחות

משלבים רחפן + מייצבי מצלמה

סרטוני תוכן

סרטונים שנועדו להראות מקצועיות, בקיאות בתוכן, הצפה של בעיות ופתרונות, והנעה לפעולה להשארת פרטים

משלבים 2 מצלמות + מיקרופונים מקצועיים ותאורה אולפנית